Prawdziwe oblicze PUW Białystok – informacje i fakty

photo of library with turned on lights

PUW Białystok to biblioteka naukowa zlokalizowana w Białymstoku. Biblioteka ta ma bogate zbiory zarówno w języku polskim, jak i w innych językach, skierowane zarówno do studentów, pracowników naukowych, jak i do mieszkańców miasta i regionu. W tym artykule przedstawimy historię, misję, zbiory, usługi, kadrę pracowniczą, strukturę organizacyjną, współpracę z innymi instytucjami oraz aktualne wydarzenia i projekty w PUW Białystok.

Historia i misja biblioteki

PUW Białystok została założona w 1950 roku. Z początku funkcjonowała jako Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1971 roku jako Biblioteka Białostockiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. W 1996 roku biblioteka została przekształcona w samodzielną instytucję – Podlaską Bibliotekę Cyfrową, która następnie zmieniła nazwę na Podlaską Bibliotekę Publiczną. W 2017 roku biblioteka przyjęła obecną nazwę – Podlaską Bibliotekę Uniwersytecką w Białymstoku. Misją biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów bibliotecznych w celu zaspokajania potrzeb naukowych i dydaktycznych.

Zbiory i usługi dla czytelników

PUW Białystok oferuje swoim czytelnikom dostęp do ponad miliona woluminów drukowanych i elektronicznych, w tym książek, czasopism, prac doktorskich i magisterskich oraz publikacji naukowych. Biblioteka posiada swoją filię w Łomży i prowadzi działalność w ramach sieci bibliotek koordynowanej przez Bibliotekę Narodową. Biblioteka oferuje również bogatą ofertę usług, takich jak wypożyczanie książek, rezerwacja materiałów, katalogowanie, informacja bibliograficzna, szkolenia i warsztaty.

Kadra pracownicza i struktura organizacyjna

Kadra pracownicza PUW Białystok składa się z ponad stu osób, w tym bibliotekarzy, informatyków, pracowników administracyjnych i technicznych. Biblioteka posiada trzy departamenty: Departament Gromadzenia Zbiorów, Departament Udostępniania Zbiorów oraz Departament Informatyki i Infrastruktury. Każdy z departamentów zajmuje się określonymi zadaniami związanymi z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.

Współpraca z innymi instytucjami

PUW Białystok współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą. Biblioteka jest członkiem Konsorcjum NUKAT – krajowego katalogu zbiorów bibliotecznych. Ponadto, biblioteka prowadzi współpracę z Biblioteką Narodową, szeregiem bibliotek akademickich w Polsce i za granicą oraz z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w regionie podlaskim.

Aktualne wydarzenia i projekty w PUW Białystok

PUW Białystok regularnie organizuje wydarzenia kulturalne, takie jak wystawy, spotkania autorskie, koncerty i warsztaty. Biblioteka aktywnie bierze udział w projektach naukowych i edukacyjnych, m.in. w ramach programu Erasmus+. Biblioteka prowadzi również własne projekty, takie jak „Podlaskie czytanie – od biblioteki do biblioteki”, które ma na celu popularyzację czytelnictwa i promocję bibliotek w regionie podlaskim.

PUW Białystok to ważna instytucja naukowa i kulturalna w regionie podlaskim. Biblioteka oferuje bogate zbiory i usługi dla swoich czytelników oraz prowadzi wiele ciekawych projektów i wydarzeń. PUW Białystok jest również otwarta na współpracę z innymi instytucjami w kraju i za granicą. Bez wątpienia jest to miejsce, które warto odwiedzić zarówno dla miłośników nauki, jak i kultury.

Dodaj komentarz