Rusza rozbudowa budynku WSAP!

Nowe sale ćwiczeniowe, obszerne, nowoczesne aule, biblioteka i parking na 300 samochodów – jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć rozbudowa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Jest to podyktowane stale poszerzaną ofertą edukacyjną uczelni oraz rosnącą liczbą studentów. Aby utrzymać wysoki poziom kształcenia oraz komfort nauki, konieczne jest poszerzenie bazy dydaktyczno-administracyjnej. Na dodatkowych 3500…

Czytaj dalej

Wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus.

nformujemy, iż dostępne są wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo mają osoby zatrudnione na WSAP na pierwszym etacie oraz niekorzystające z wyjazdu w programie LLP Erasmus w latach poprzednich. Kwalifikacji na wyjazdy pracowników w celu prowadzania zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) dokonuje Prorektor w…

Czytaj dalej

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zmiana terminu oraz miejsca konferencji: 14-15 października 2010 r., Gdynia Cel konferencji to próba zebrania wyników badań dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej dla ustalenia perspektyw rozwoju w najbliższych latach. Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: Członków władz i pracowników szkół wyższych- zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Przedstawicieli Państwowej…

Czytaj dalej

Rekrutacja na studia przedłużona!

Szanowni Państwo! Zgodnie z zarządzeniem nr 22/2010 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 30 września 2010 r. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania dokumentów w punktach rekrutacyjnych w Białymstoku, Suwałkach i Piszu bądź za pomocą formularza on-line.

Czytaj dalej

Stypendia dla przyszłych studentów

1300 zł miesięcznie! O takie stypendium mogą starać się przyszli studenci, którzy wybiorą polskie uczelnie. Do 23 maja trwa rekrutacja do ogólnopolskiego programu Indeks Start2Star. Zainteresowani powinni wypełnić formularz dostępny na stronie: www.lcheart.pl/start2star Fundatorem stypendiów jest Fundacja Leszka Czarneckiego. Każdego roku dwudziestu szczęśliwcom przyznaje 1300 zł brutto miesięcznie. I to przez całe studia! Przyszły stypendysta…

Czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję

III naukowo-praktyczna konferencja internetowa „Innowacyjne Kierunki w Wykształceniu Pedagogicznym” w Rosji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie strategii rozwoju innowacji pedagogicznych w kontekście światowych tendencji w wychowaniu. Konferencja odbędzie się w języku rosyjskim i języku angielskim. Termin przysyłania prac naukowych do publikacji – 5 października 2010r. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.econf.rae.ru/conference/324 Na…

Czytaj dalej

Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Polska i Izrael ogłaszają pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty…

Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach Programu LIDER. Program LIDER z uwagi na cele oraz wymiar finansowy stanowi obecnie najpoważniejszą na rynku polskim ofertę skierowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki. Rezultatem realizacji Programu LIDER będzie m.in. poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem…

Czytaj dalej