Bezpłatna oferta zdobycia uprawnień Detektywów i Pracowników Ochrony

Bezpłatna oferta zdobycia uprawnień Detektywów i Pracowników Ochrony skierowana wyłącznie do studentów WSAP w Białymstoku.  Studenci którzy są zainteresowani w/w ofertą a nie są naszymi studentami odpłatność za udział jest 50%

Słuchacze Szkoły O’CHIKARA uzyskują 5 kwalifikacji

Nauka w Szkole O’CHIKARA to gwarancja zdobycia 5 kwalifikacji w ramach jednego procesu kształcenia. Podjęcie nauki w Szkole O’CHIKARA pozwala na oszczędność pieniędzy i daje możliwość przeżycia wspaniałej przygody oraz zawarcia nowych przyjaźni.

Absolwent Szkoły O’CHIKARA to:

 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • licencjonowany detektyw,
 • specjalista do spraw imprez masowych – członek służby porządkowej i służby informacyjnej,
 • kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
 • posiadacz dożywotniego tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Dzięki specjalnie opracowanemu autorskiemu programowi nauczania, już w pierwszym roku kształcenia słuchacze uzyskują:

 • uprawnienia członka służby porządkowej,
 • uprawnienia członka służby informacyjnej,
 • zaświadczenie stanowiące podstawę do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dodatkowo na drugim roku słuchacze uzyskują:

 • uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy  masowej,
 • przygotowanie i zaświadczenie stanowiące podstawę do wydania licencji detektywa.

Absolwenci Szkoły O’CHIKARA po ukończeniu Szkoły i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu otrzymują bezterminowo pełnoprawny tytuł zawodowy – technik ochrony fizycznej osób i mienia. Tytuł ten obowiązuje niezależnie od kolejnych zmian przepisów.

 • Ø Zajęcia w formie konsultacji,
 • Ø Nauka w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w weekendy),
 • Ø Zapewniamy materiały w formie elektronicznej.

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Wypełniony drukowanymi literami kwestionariusz,
 • Zaświadczenie lekarskie (wydajemy skierowania na bezpłatne badania u lekarza medycyny pracy)
 • 2 zdjęcia, jeśli słuchacz chce uzyskać legitymację szkolną.

Dane kontaktowe:

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA

ul. Suchowolca 6, 15-567 Białystok (pokój nr 201)

tel. 509968016

e-mail: białystok@ochikara.pl

http://www.ochikara.pl/szkola/bialystok/

Dodaj komentarz