Naukowy akcelerator przedsiębiorczości

Osoby, które wysyłały zgłoszenie do projektu, a jeszcze nie otrzymały potwierdzenia prosimy o kontakt adres akcelerator@wsap.edu.pl lub mwenclik@wsap.edu.pl oraz prosimy na pierwsze zajęcia 27 września o dostarczenie…

  1. kserokopię dowodu osobistego;
  2. list polecający (w przypadku studentów /absolwentów) jeśli państwo
    posiadacie
  3. potwierdzenie średniej ocen (w przypadku studentów /absolwentów)

Harmonogram szkoleń:

Szkolenia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 4 h z dwóch modułów równolegle (poniedziałek 1 moduł, czwartek 2 moduł) w godzinach:

  • 16.00-17.30  -2 h
  • 17.30-17.45 – przerwa
  • 17.45-19.15 – 2 h

Dodaj komentarz