Nowe szanse na rozwój współpracy między przemysłem a nauką

W Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką – Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP).

Celem projektu jest zwiększenie współpracy między instytucjami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami.Konkurs zostanie zamknięty 7 grudnia. Projekty mogą dotyczyć każdej dziedziny naukowej. Składający projekt sami decydują o tematyce planowanych badań, zgłaszając go do jednego z ośmiu paneli tematycznych: chemia (CHE), nauki ekonomiczne (ECO), nauki o środowisku (ENV), nauki inżynieryjne (ENG), nauki biologiczne (LIF), matematyka (MAT), fizyka (PHY), nauki społeczne i humanistyczne (SOC). Wysoko ceniona jest interdyscyplinarność. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedna instytucja naukowa i jedna instytucja komercyjna. Partnerzy powinni pochodzić z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym. Dopuszczalny jest udział osób i instytucji spoza Europy. Wnioski składa się on-line za pomocą elektronicznego systemu aplikacji. Dokumenty związane z konkursem znajdują się w serwisie CORDIS, do którego prowadzi link ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/7pr/konkursy.html

Dodaj komentarz