Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach Programu LIDER.

Program LIDER z uwagi na cele oraz wymiar finansowy stanowi obecnie najpoważniejszą na rynku polskim ofertę skierowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki. Rezultatem realizacji Programu LIDER będzie m.in. poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym do realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. W ramach Programu maksymalna wysokość finansowania Projektu przez Centrum wynosi 1 milion złotych.  Program adresowany jest do osób, które: posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 2 sierpnia 2006 roku (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego  – nie wcześniej niż 2 sierpnia 2004 roku), są autorami publikacji w renomowanych czasopismach, brały udział w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy, dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką goszczącą”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce. Termin naboru wniosków: do 15. 10. 2010 r.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/lider

Dodaj komentarz