Paszport Białystok – Wszystko, co musisz wiedzieć

a book and a pen sitting on top of a table

Paszport Białystok to dokument, który uprawnia jego posiadacza do przekraczania granic państwowych. W artykule przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o uzyskaniu paszportu w Białymstoku.

Paszport Białystok – co to jest?

Paszport Białystok to dokument, który pozwala na przekroczenie granic państwowych. Jest to dokument tożsamości, który zawiera dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce urodzenia, a także zdjęcie paszportowe. Paszport Białystok jest ważny przez okres 10 lat, a jego wydanie jest możliwe dla każdego, kto posiada polskie obywatelstwo.

Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania paszportu?

Aby uzyskać paszport Białystok, należy złożyć wniosek w urzędzie paszportowym. Do wniosku należy dołączyć dowód osobisty, akt urodzenia, a także zdjęcie paszportowe. Osoby, które nie posiadają dowodu osobistego, muszą przedstawić inną formę identyfikacji, np. paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 lat, konieczne jest dołączenie do wniosku zdjęcia biometrycznego.

Gdzie złożyć wniosek o paszport w Białymstoku?

Wniosek o paszport Białystok można złożyć w urzędzie paszportowym, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 21 w Białymstoku. Wniosek można również złożyć w dowolnym innym urzędzie paszportowym w Polsce. W celu uzyskania paszportu konieczne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie paszportowym.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Białymstoku?

Wyrobienie paszportu Białystok kosztuje 140 złotych. W przypadku dzieci do lat 5 koszt wynosi 30 złotych. Opłatę za wydanie paszportu należy uiścić w urzędzie paszportowym w momencie składania wniosku.

Jak długo trwa proces wydawania paszportu?

Proces wydawania paszportu trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności, np. sprawdzenia danych w rejestrze karnym, czas oczekiwania na wydanie paszportu może być wydłużony. W celu uzyskania informacji na temat statusu wniosku, można skontaktować się z urzędem paszportowym.

Co zrobić, jeśli zgubisz lub zostanie skradziony paszport?

W przypadku utraty lub kradzieży paszportu należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne Polski za granicą lub najbliższy urząd paszportowy w Polsce. W przypadku utraty paszportu za granicą konieczne jest również zawiadomienie organów ścigania w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Dodaj komentarz