Rusza rozbudowa budynku WSAP!

Nowe sale ćwiczeniowe, obszerne, nowoczesne aule, biblioteka i parking na 300 samochodów – jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć rozbudowa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Jest to podyktowane stale poszerzaną ofertą edukacyjną uczelni oraz rosnącą liczbą studentów. Aby utrzymać wysoki poziom kształcenia oraz komfort nauki, konieczne jest poszerzenie bazy dydaktyczno-administracyjnej.

Na dodatkowych 3500 m2 powierzchni znajdzie się wiele sal ćwiczeniowych oraz dwie nowoczesne aule, każda mieszcząca ponad 400 osób. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w profesjonalny sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć przy pomocy interaktywnych materiałów dydaktycznych.

Biblioteka wraz z przestrzenną czytelnią zapewni studentom komfort korzystania ze zgromadzonych zbiorów, a stanowiska komputerowe umożliwią korzystanie ze zbiorów internetowych. Nowy obiekt zostanie połączony łącznikiem z już istniejącym budynkiem „Collegium Novum”.

Istotnym elementem projektu jest również zakup systemu monitoringu dla całego nowego budynku oraz instalacja inteligentnego systemu sterującego zużyciem energii elektrycznej i ogrzewania. Takie rozwiązanie sprzyja energooszczędności obiektu a także zapewnieni wysoki komfort użytkowania.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku jest uczelnią przyjazną i otwartą na osoby niepełnosprawne. Nowa część dydaktyczno-administracyjna, podobnie jak już istniejące budynki WSAP, wyposażona będzie w podjazdy i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji oraz zainteresowań. Z całą pewnością przebudowa Uczelni pozytywnie wpłynie na jakość procesu dydaktycznego oraz przyczyni się do upowszechniania nowoczesnych metod kształcenia.

Już od początku roku akademickiego 2011/2012 każdy student będzie mógł korzystać z udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, jakie niesie za sobą nasza nowa inwestycja.

Dodaj komentarz