Wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus.

Informujemy, iż dostępne są wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus.

Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo mają osoby zatrudnione na WSAP na pierwszym etacie oraz niekorzystające z wyjazdu w programie LLP Erasmus w latach poprzednich. Kwalifikacji na wyjazdy pracowników w celu prowadzania zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) dokonuje Prorektor w oparciu o powyższe kryteria.

Wyniki rekrutacji

Limity miejsc 2010/2011: wykłady 7 osób (STA); szkolenia 8 osób (STT)

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – WYKŁADY – Mobilność kadry uczącej: 7 osób

1. mgr Paula Anna Borowska
2. dr hab. Patrycja Suwaj
3. dr Mirosław Miniszewski
4. dr Dorota Konopka
5. mgr Mirosława Dudel
6. dr Magdalena Kun-Buczko
7. dr Julita Sitniewska

Lista rezerwowa: mgr Piotr Białas, dr Małgorzata Wenclik

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – SZKOLENIE – Mobilność pozostałej kadry: 8 osób

1. mgr Monika Mojżyn – Saczko
2. mgr Agnieszka Ukalska
3. mgr Michał Brzozowski
4. mgr Marek Budkiewicz
5. mgr Anna Figarska
6. mgr Małgorzata Skibowska
7. mgr Alina Wawrzeniuk
8. mgr Elżbieta Cybulko

Lista rezerwowa: mgr Grzegorz Kuropatwa

Wyjazd musi zostać zrealizowany w terminie do 30.09.2011r.

Procedury przed wyjazdem:


1. Ustalenie z partnerem w uczelni/instytucji zagranicznej terminu wyjazdu (standardowo pobyt tygodniowy) i programu zajęć/szkolenia (formularz „Individual Teaching Programme” lub „Individual Work Programme”).

2. Zaakceptowany przez obydwie strony formularz należy złożyć w Biurze Centrum Funduszy Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (Collegium Novum, pok. 302)

3. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy finansowe przed wyjazdem, na tyle wcześniej, aby możliwe było uruchomienie wypłaty środków z Programu LLP-Erasmus.

Po powrocie w ciągu 2 tygodni w należy złożyć potwierdzenie przeprowadzenia zajęć/odbycie szkolenia wystawione przez uczelnię partnerską/instytucję przyjmującą (forma dowolna, preferowana przez daną instytucję) obejmujące daty zajęć/szkolenia, należy również wypełnić obowiązkową „Ankietę on-line”.

Szczegółowych informacji na temat wyjazdu udziela Koordynator Programu Erasmus – Agata Miastkowska (pokój 302 w Collegium Novum): erasmus@wsap.edu.pl, 085 732 12 93 wew. 302.

Dodaj komentarz