Zaproszenie na konferencję

III naukowo-praktyczna konferencja internetowa „Innowacyjne Kierunki w Wykształceniu Pedagogicznym” w Rosji.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie strategii rozwoju innowacji pedagogicznych w kontekście światowych tendencji w wychowaniu. Konferencja odbędzie się w języku rosyjskim i języku angielskim. Termin przysyłania prac naukowych do publikacji – 5 października 2010r. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.econf.rae.ru/conference/324 Na stronie można również zadawać pytania, oceniać artykuły i wyrażać swoją opinię. Materiały dostarczone w terminie zostaną opublikowane w tradycyjnej papierowej formie w czasopiśmie RAE do 31 grudnia 2010 r. Koszt umieszczenia publikacji w formie artykułu internetowego wynosi 330 rubli za tekst nie przekraczający 10 MB (Word lub PDF). Koszt umieszczenie tekstu w rubryce „Materiały konferencji naukowych”, a następnie jego publikacja w czasopiśmie RAE wynosi 660 rubli za pierwszą stronę, a za każdą następną 330 rubli. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji mogą pisać bezpośrednio do organizatorów na adres e-mail: edition@rae.ru lub na adres awawrzeniuk@wsap.edu.pl.

Dodaj komentarz