Bezpłatne zdobycie zawodu!

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA przy Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku  serdecznie zaprasza wszystkich studentów do bezpłatnego zdobycia zawodu!!!
Zraszamy studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej do bezpłatnej nauki na  kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA

Słuchacze Szkoły O’CHIKARA uzyskują 5 kwalifikacji
Nauka w Szkole O’CHIKARA to gwarancja zdobycia 5 kwalifikacji w ramach jednego procesu kształcenia. Podjęcie nauki w Szkole O’CHIKARA pozwala na oszczędność pieniędzy i daje możliwość przeżycia wspaniałej przygody oraz zawarcia nowych przyjaźni.
Absolwent Szkoły O’CHIKARA to:
– kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
– licencjonowany detektyw,
– specjalista do spraw imprez masowych – członek służby porządkowej i służby informacyjnej,
– kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych,
– posiadacz dożywotniego tytułu zawodowego technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Dzięki specjalnie opracowanemu autorskiemu programowi nauczania, już w pierwszym roku kształcenia słuchacze uzyskują:
– uprawnienia członka służby porządkowej,
– uprawnienia członka służby informacyjnej,
– zaświadczenie stanowiące podstawę do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dodatkowo na drugim roku słuchacze uzyskują:
– uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy  masowej,
– przygotowanie i zaświadczenie stanowiące podstawę do wydania licencji detektywa.

Absolwenci Szkoły O’CHIKARA po ukończeniu Szkoły i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu otrzymują bezterminowo pełnoprawny tytuł zawodowy – technik ochrony fizycznej osób i mienia. Tytuł ten obowiązuje niezależnie od kolejnych zmian przepisów.

NIE ZWLEKAJ,  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Wszystkich chętnych zapraszamy do sekretariatu szkoły (pokój 201) w celu wypełnienia zgłoszenia. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres  bialystok@ochikara.pl  oraz zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 509-968-016

Zgłoszenie do Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’CHIKARA

Dodaj komentarz