Kandydatury na przedstawicieli studentów do Senatu WSAP

Szanowni Studenci WSAP im. S. Staszica w Białymstoku! Kandydatury na przedstawicieli studentów do Senatu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku na kadencję do 31 sierpnia 2019 r należy zgłaszać do dnia 07 listopada 2015 r. do godziny 11.00.

Wypełniony dokument (koniecznie podpisany) należy wrzucić do przygotowanej w tym celu urny znajdującej się w portierni WSAP im. S. Staszica w Białymstoku.

Formularze zgłoszenia kandydatury dostępne są w portierni WSAP im. S. Staszica w Białymstoku

Wybór kandydatów – nastąpi na posiedzeniu Rady Samorządu Studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku w dniu 07 listopada 2015 r. o godzinie 11.15

Podstawa prawna: § 33 ust. 6  Statutu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku (w brzmieniu obowiązującym na dzień 05 września 2014r.), § 21 ust. 5 Regulaminu Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku oraz uchwały Rady Samorządu Studentów WSAP im. S. Staszica w Białymstoku w sprawie określenia terminu, miejsca składania oraz formularza zgłoszenia kandydatury na przedstawiciela studentów do Senatu WSAP im. S. Staszica w Białymstoku.       

Dodaj komentarz