Czy chcesz być socjoterapeutą i / lub psychoterapeutą?

Spotkanie informacyjne 23 stycznia 2016 r., godz.18.00-19.00.

Spotkanie skierowane jest do osób chcących szkolić się w socjoterapii i psychoterapii psychodynamicznej w Białymstoku i są zainteresowane informacjami na temat Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Na WSAP realizowany jest etap wstępny Studium, który ma status studiów podyplomowych.

Jest to roczne szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Etap zaawansowany Studium zaliczany jest jako I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamiczej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych, studentów psychologii, animatorów, drużynowych, wolontariuszy oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Prowadząca: Danuta Prokulska-Balcerzak, psycholog z Instytutu Psychologii WSAP, psychoterapeuta psychodynamiczny, kierownik Studium Socjoterapii na WSAP.

Miejsce: Białystok, WSAP, ul. Ks. Suchowolca 6

Termin: sobota, 23 stycznia 2016 r., godz.18.00-19.00.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz