Ruszają zapisy na studia podyplomowe z Zarządzania kryzysowego

Podyplomowe Studia Zarządzania Kryzysowego stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji tych zadań. Trwają dwa semestry i są realizowane w formie studiów niestacjonarnych.

Główne treści rozpatrywane w czasie studiów obejmują swoim zakresem problematykę rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, sposobów podziału i realizacji zadań zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, a także likwidowania ich skutków.Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi unormowaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Studia podyplomowe >>>

Dodaj komentarz