Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży posiada status rocznych studiów podyplomowych i organizowane jest we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, z którym umowę WSAP podpisała w sierpniu br.

Celem nauki w Studium Socjoterapii jest podnoszenie własnych kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Program Studium ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji interpersonalnej, profilaktyki uzależnień, asertywności, twórczości, współpracy w zespole, przeciwdziałania agresji, psychodramy, edukacji psychoseksualnej oraz szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ukończenie Studium  Socjoterapii wyposaża w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w pracy z grupami.

Studenci doświadczają na sobie różnych technik, mają możliwość uczenia się praktycznych umiejętności przygotowując i przeprowadzając krótkie, tematyczne warsztaty. Uczą się także przygotowywać scenariusze zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz rozumieć procesy grupowe.

Studium Socjoterapii adresowane jest do:psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz do osób pracujących z różnymi grupami zawodowymi.

Studium Socjoterapii prowadzone jest przez psychologów i trenerów współpracujących z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Za względu na specyfikę szkolenia, zajęcia prowadzone są w małych grupach, max 15 osobowych.

Program Studium Socjoterapii jest realizowany w formie 3-dniowego treningu interpersonalnego oraz 8 dwudniowych zjazdów (sb-nd) prowadzonych w formie warsztatów.

Ukończenie etapu wstępnego na WSAP jest honorowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i umożliwia kontynuowanie dalszego szkolenia w KCP i podjęcie etapu zaawansowanego.

Ukończenie obu etapów Studium daje możliwość rozpoczęcia Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP od DRUGIEGO roku. Prowadzi również do starania się o certyfikat socjoterapeuty oraz rekomendację trenerską w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Koszt studium: 2500 zł / rok (w tym 100 zł wpisowe).

Dodaj komentarz