Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

ogłasza nabór na rok akademicki 2016 – 2017. ETAP WSTĘPNY Studium organizowany jest we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (https://kcp.krakow.pl/) i jako jedyny w Polsce posiada status rocznych studiów podyplomowych.

Celem nauki w Studium Socjoterapii jest podnoszenie własnych kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Program Studium ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji interpersonalnej, profilaktyki uzależnień, asertywności, twórczości, współpracy w zespole, przeciwdziałania agresji, psychodramy, edukacji psychoseksualnej oraz szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ukończenie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii wyposaża w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w pracy z grupami.

Słuchacze podczas Studium doświadczają na sobie różnych technik, mają możliwość uczenia się praktycznych umiejętności przygotowując i przeprowadzając krótkie, tematyczne warsztaty. Uczą się także przygotowywać scenariusze zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz rozumieć procesy grupowe.

Studium Socjoterapii adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz do osób pracujących z różnymi grupami zawodowymi.

Studium prowadzone jest przez psychologów i trenerów współpracujących z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Za względu na specyfikę szkolenia, zajęcia prowadzone są w małych grupach, max 15 osobowych.

Program Studium Socjoterapii jest realizowany w formie jednorazowego, 3-dniowego treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) oraz 7 dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) prowadzonych w formie warsztatów.

Ukończenie ETAPU WSTĘPNEGO Studium na WSAP jest honorowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne i umożliwia kontynuowanie nauki na ETAPIE ZAAWANSOWANYM, który można realizować w Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu lub w Szczecinie. O ETAPIE ZAAWANSOWANYM można dowiedzieć się tutaj: https://kcp.krakow.pl/szkolenia/studium-socjoterapii-i-psychoterapii-mlodziezy/opis-szkolen

Po ukończeniu obu etapów Studium można –po wypełnieniu wymogów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego-starać się o certyfikat socjoterapeuty i trenera w PTP: http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=62

Aby zgłosić się na ETAP WSTĘPNY Studium należy wypełnić i wysłać poniższy formularz: https://kcp.krakow.pl/szkolenia/rekrutacja-studium/etap-wstepny

Koszt ETAPU WSTĘPNEGO: 2500 zł, płatne w dwóch ratach. Przy płatności jednorazowej, przed rozpoczęciem Studium-oferujemy zniżkę w wysokości 100zł.

Termin rozpoczęcia Studium przewidywany jest na początek listopada 2016 r.

Termin wpłat: 20 października 2016.

Ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w edycji Studium, pierwszeństwo przyjęcia będą miały osoby, które potwierdzą swoje zgłoszenie wpłatą do 20.10.2016 r.

WSAP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Informacja: bos@wsap.edu.pl lub danuta.prokulska@cp.waw.pl

Dodaj komentarz