Stypendium od ministra kultury

Stypendium oferowane jest z Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Gaude Polonia”.

Program przeznaczony jest dla młodych (do 40. roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności tych pochodzących z Białorusi bądź Ukrainy. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo osób do 45. roku życia. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu. Nabór w ramach programu potrwa do 15 października 2010 roku i będzie dotyczył stypendiów na rok 2011. Wnioski należy składać w polskich placówkach dyplomatycznych bądź konsularnych na terenie kraju pochodzenia kandydata lub przesyłać pocztą, bądź składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury (ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa). Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.funduszeonline.pl/news_page.dhtml?id=52385

Dodaj komentarz