Szkolenie: Fundusze Europejskie na rzecz projektów badawczo-rozwojowych

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w ramach programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Szkolenie odbędzie się 22 września 2010 r. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze źródłami finansowania projektów B+R w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego oraz zasadami starania się o dotacje. Udział w szkoleniu jest bezpłatny,jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są od 14 września pod numerem telefonu 22 455 54 54 oraz poprzez adres mailowy punktinformacyjny@cpe.gov.pl. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Szkolenie_FE_na_rzecz_projektow_badawczo_rozwojowych_220910.aspx

Dodaj komentarz