Konferencja „Samorządy w Systemie Bezpieczeństwa”

W dniu 20 kwietnia 2018 r dr Jacek Pietraszewski Prorektor WSAP brał udział w Konferencji która  miała na  celu prezentację szerokiego spektrum zagadnień związanych z rolą zreformowanego samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa na gruncie nauk o bezpieczeństwie, politologii, prawa, administracji,socjologii i ekonomii, w szczególności zaś na kwestiach:

  • funkcjonowania samorządu województwa, powiatu i gminy w systemie bezpieczeństwa
  • teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym (tj. bezpieczeństwa społecznego, ekologicznego,ekonomicznego itd.)
  • wyzwań w zakresie systemu zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym i lokalnym
  • roli współpracy samorządów na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • oceny znaczenia samorządu powiatowego i wojewódzkiego w systemie
  • bezpieczeństwa z perspektywy 20 lat ich funkcjonowania.

Dodaj komentarz