„Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

W dniu 17 maja 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej miała miejsce VII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, w której uczestniczył dr Jacek Pietraszewski Prorektor WSAP. 

Tematem konferencji była ”Ochrona Infrastruktury Bezpieczeństwa Państwa”. Celem konferencji było rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Konferencja jest inicjatywą wspólną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Dodaj komentarz